marzo 2018

Durante millones de años, nuestro oído ha ido evolucionando para proporcionarnos una audición perfecta al aire libre, en la naturaleza. Hoy en día pasamos el 90% del tiempo en ambientes interiores no adecuados para el oído humano. En el caso del alumnado, el proceso de aprendizaje se da en espacios...

Milioika urtetan zehar, entzumena, naturak sortzen dituen zaratak entzuteko perfektua bilakatu da. Gaur egun, ordea, denboraren %90-a espazio itxietan igarotzen dugu, ikasleak baita ere. Kasu askotan, beraien ikaste prozesua espazio itxi eta akustikoki egokitu gabetan ematen dute. Arrakasta lortzeko beharrezkoa da entzun, kontzentratu, gogoratu eta ikasitakoa aplikatzea. Ikerketa askoren arabera, akustikoki...